Hydroizolacje

Hydroizolacje to ważny zakres działalności POLBET S.A.

Przez ostatnie dziesięć lat uczestniczyliśmy w realizacji wielu prestiżowych obiektów zyskując uznanie za fachowość i rzetelność.

Wykonujemy izolacje konstrukcji podziemnych, budowli hydrotechnicznych, tuneli, obiektów mostowych i innych za pomocą różnorodnych systemów przeciwwodnych, z których na szczególną uwagę zasługują:

  • bentonitowo-foliowe membrany przeciwwodne
  • taśmy i profile bentonitowe do uszczelniania przerw roboczych
  • węże do iniekcyjnego uszczelniania przerw w konstrukcjach hydrotechnicznych
  • taśmy uszczelniające z PCW i tricomerowe do dylatacji i przerw roboczych
  • naklejane taśmy polimerowe do uszczelniania przerw dylatacyjnych.
 
 
 

PARTNERZY I DOSTAWCY