POLBET S.A.

 
 

40-474 Katowice , ul. 73 Pułku Piechoty 1
Sąd Rejonowy Katowice-Wschód VIII Wydział Gospodarczy KRS | KRS 0000057138 | NIP 954-00-05-224 | REGON 272153075
Kapitał zakładowy (i wpłacony): 689.600,00 zł | Numer rejestrowy BDO 000059168

Biuro Katowice

Biuro Zarządu
 
 

ul. 73 Pułku Piechoty 1 
40-474 Katowice 

tel.:+48 32 603 70 00
fax: +48 32 603 70 02

email: katowice@polbet.com 

 

 

Biuro Warszawa

 
 
 
 

ul. Trojańska13 
02-261 Warszawa 

tel./fax:+48 22 868 51 90
tal./fax: +48 22 868 51 91

email: warszawa@polbet.com 

 

Biuro Wrocław

Budynek Poltegor

ul. Wyścigowa 56F pok. 201 
53-012 Wrocław 

tel.mob.:+48 601 439 365
 

email: wroclaw@polbet.com 

 

Napisz do nas

Kontakt

     
     
     

    PARTNERZY I DOSTAWCY