Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą

POLBET S.A.

 
 
 
 

Jesteśmy firmą specjalizującą się od 1994 roku w wykonawstwie robót budowlanych opartych na nowoczesnych rozwiązaniach technologicznych i doradztwie technologicznym.
W strukturze wykonywanych robót dominują remonty kapitalne oraz roboty budowlano-montażowe obiektów mieszkalnych, biurowych, usługowych i przemysłowych.

GENERALNE WYKONAWSTWO

Przebudowy, modernizacji obiektów, inwestycji pod klucz, inwestycji stanów surowych, modernizacji i przebudowy obiektów budowlanych niekubaturowych (np. parkingi, wiadukty)

DACHY ZIELONE

Technologia pokrycia dachu, specjalistycznymi warstwami umożliwiającymi uprawę na nim roślin

POSADZKI PRZEMYSŁOWE

Posadzki dla przemysłu ciężkiego i spożywczego

FASADY I KONSTRUKCJE ALUMINIOWE

Konstrukcje aluminiowo-szklane w systemach Aluprof i Ponzio, w tym ślusarka drzwiowa, okienna, fasady, ściany kurtynowe, ogrody zimowe, okładziny, żaluzje elewacyjne oraz wyroby specjalne

BETONY ARCHITEKTONICZNE

Mieszanki eksponujące elementy konstrukcji betonowych, chrakteryzujące się wysokimi parametrami wytrzymałościowymi, jakościowymi i estetycznymi

HYDROIZOLACJE

Izolacje przeciwwodne dla budowli podziemnych i naziemnych oraz dachów zielonych

KONSTRUKCJE ŻELBETONOWE

Elementy żelbetowych budynków wykonane np. jako betony specjalne o oryginalnych kształtach i architektonicznie barwionych w masie

REMONTY / NAPRAWY KONSTRUKCJI

Naprawy konstrukcji betonowych, w tym iniekcje uszczelniające, scalające, wzmocnienia powierzchni, powłoki antykorozyjne i reprofilacje, roboty remontowe budynków zabytkowych

KWALIFIKACJE i DOŚWIADCZENIE

 
 
 

Zatrudniamy technologów, projektantów oraz inżynierów z najwyższymi kwalifikacjami i długoletnim doświadczeniem w budownictwie

POLITYKA JAKOŚCI

 
 

Prowadzona od lat polityka jakości, zaowocowała otrzymaniem w 2002 roku świadectwa Bureau Veritas Quality International

PRESTIŻOWE NAGRODY

 
 

Otrzymaliśmy wiele nagród i wyróżnień m.in. w Gazelach Biznesu, Wehikułach Czasu oraz Diamentach Forbesa

Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą

Wykonujemy kompleksowe roboty ogólnobudowlane inwestycyjne i remontowe w generalnym wykonawstwie

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Roboty ogólnobudowlane:

 • przebudowy, modernizacji obiektów
 • inwestycji pod klucz
 • inwestycji stanów surowych
 • modernizacji i przebudowy obiektów budowlanych niekubaturowych (np. parkingi, wiadukty)

Roboty specjalistyczne:

 • posadzki dla przemysłu ciężkiego i spożywczego 
 • izolacje przeciwwod ne dla budowli podziemnych i naziemnych oraz dachów zielonych
 • naprawy konstrukcji betonowych, w tym iniekcje uszczelniające i scalające, wzmocnienia
  powierzchni, powłoki antykorozyjne i reprofilacje 
 • konstrukcje aluminiowo-szklane, w tym ślusarka drzwiową i okienną, fasady i ściany kurtynowe, 
 • ogrody zimowe, okładziny, żaluzje elewacyjne i wyroby specjalne na zamówienie
 • roboty remontowe budynków zabytkowych
 
 
 

PARTNERZY I DOSTAWCY